VersaPro
MK34H/B-R
MK32M/B-R
MK37L/B-R
MK33R/B-R
MK28E/B-R
MK34T/B-R
MK32U/B-R
MK37V/B-R
MK33W/B-R
MK28X/B-R
Mate 本体
タイプMB
Windows 10 Pro インストールモデル
Windows 10 Home インストールモデル
Windows 8.1 Pro Update 64bit インストールモデル(Win10 Pro ダウングレード)
Windows(R) 7 Pro 64bit インストールモデル(Win10 Pro ダウングレード)
Windows(R) 7 Pro 32bit インストールモデル(Win10 Pro ダウングレード)